Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem przepisów RODO informujemy, iż jako podmiot przetwarzający dane osobowe realizujemy swoje obowiązki zgodnie z nowymi standardami. Prosimy o zapoznanie się.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Firmę Droplet-Oil Katarzyna Pabiańczyk z siedzibą w Jaworznie (43-600), ul. Insurekcji Kościuszkowskiej 54/26, NIP: 6322015654, REGON: 365519535, z punktem sprzedaży w Jaworznie (43-600), ul. Krakowska 8, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres e-mail: sprzedaz@droplet-oil.pl, za pośrednictwem sklepu internetowego droplet-oil.pl/sklep/ (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

 

§ 1

Definicje

Poprzez użyte w niniejszym regulaminie sformułowania, enumeratywnie wymienione poniżej, należy rozumieć:

1) Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2) Dostawa - czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu,  a w przypadku odbioru osobistego przez Klienta na terenie miasta Jaworzna, czynność faktyczną polegającą na wydaniu Towaru określonego w zamówieniu przez Sprzedawcę Klientowi.

3) Dostawca – firma za pomocą której Sprzedawca dokonuje Dostawy Towarów Klientowi, tj. przez firmę kurierską DPD.

4) Klient - podmiot, z którym zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa zawarta została Umowa sprzedaży.

5) Konto Klienta - indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.

6) Sprzedawca - Firma Droplet-Oil Katarzyna Pabiańczyk z siedzibą w Jaworznie (43-600), ul. Insurekcji Kościuszkowskiej 54/26, NIP: 6322015654, REGON: 365519535, z punktem sprzedaży w Jaworznie (43-600),
ul. Krakowska 8, wpisanej do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, adres e-mail: sprzedaz@droplet-oil.pl, będącej jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

7) Strona Internetowa Sklepu - strona internetowa, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działający
w domenie droplet-oil.pl.

8) Towar - produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

9) Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawarta na odległość między Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§ 2

Postanowienia ogólne – polityka i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1) Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2) Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

3) W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

4) Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste Sprzedawcy lub osób trzecich.

5) Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 

§ 3

Zamówienia

1) Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptacje jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem złożenia ważnego zamówienia.

2) Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3) Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy.

4) Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Zamówienie złożone zostać może poprzez rejestrację Klienta na Stronie Internetowej Sklepu tworząc Konto Klienta oraz poprzez zakup bez rejestracji.

5) Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z zastrzeżeniem pkt 6.

6) Jeżeli potwierdzenie zamówienia zawiera zmiany w stosunku do złożonego przez Klienta zamówienia, umowa sprzedaży nie zostaje zawarta. Jeżeli Klient zgadza się na zawarcie umowy na zmienionych warunkach, powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych od otrzymania potwierdzenia zamówienia zawierającego zmiany, wysłać do Sprzedającego zwrotną wiadomość za pomocą poczty elektronicznej, w której potwierdzi, iż zgadza się na zawarcie umowy na zmienionych warunkach. Umowa sprzedaży zostaje wówczas zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta nowego potwierdzenia zamówienia, odpowiadającego zmienionym warunkom zamówienia.

7) Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych danych Klienta, w przypadku przedsiębiorcy w szczególności podanie nazwy firmy i adresu, nr NIP, telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku podejrzenia podania przez Klienta danych nieprawdziwych Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

 

§ 4

Rejestracja

1) W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2) Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3) W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4) W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola
w formularzu.

5) Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 

§ 5

Płatności

1) Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze wyrażone są w złotych polskich (PLN) oraz stanowią ceny brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2) Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności IMoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, NIP: 634-013-54-75,

b)  e-przelewy realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym wybiera jako formę płatności jeden ze sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony internetowej,

c) gotówka przy odbiorze przedmiotu zamówienia w przypadku przesyłki kurierskiej - za pobraniem,

d) gotówka przy odbiorze przedmiotu zamówienia w przypadku odbioru osobistego.

3) Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 3 dni, jeżeli wybrał formę przedpłaty. Niedokonanie zapłaty w powyższym terminie uważa się za odstąpienie od umowy przez Klienta.

 

§ 6

Dostawa

1) Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

3) Termin Dostawy i realizacji zamówienia za pomocą Dostawcy (na adres wskazany w formularzu zamówienia) wynosi od 3 do 14 Dni Roboczych. Z przyczyn niezależnych od Sprzedającego termin ten może ulec wydłużeniu. Sprzedający zawiadomi Kupującego za pomocą poczty elektronicznej o niemożności zrealizowania zamówienia w powyższym terminie i o przewidywanym terminie jego realizacji.

4) Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych.

5) W przypadku realizacji Dostawy za pośrednictwem Dostawcy, Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

6) W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

7) Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy fakturę VAT lub paragon.

8) Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych.

9) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Dostawcę.

10) Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sklep,

b) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po wpływie środków na rachunek bankowy Sklepu.

 

 § 7

Rękojmia

1) Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta będącego konsumentem są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (dalej k.c.).

2) W przypadku sprzedaży towaru Klientowi, który nie ma statusu konsumenta, rękojmia jest wyłączona, zgodnie z zapisami art. 558 § 1 k.c.

3) Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie,

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad (reklamacja). Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

4) Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania Klienta, jeżeli Towar został już przez Klienta użyty lub Klient podjął próby wprowadzenia zmian / napraw na własną rękę. Towar podlegający zwrotowi lub wymianie musi pozostać w nienaruszonym stanie oraz oryginalnym opakowaniu.

5) W wypadku Towarów dostarczanych przez Dostawcę, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.

6) Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres mailowy Sprzedawcy: sprzedaz@droplet-oil.pl.

7) Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

8) Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

          

§ 8

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1) Klient, który posiada status konsumenta w rozumieniu kodeksu cywilnego i zawarł Umowę sprzedaży poza lokalem przedsiębiorcy, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2) Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

3) W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4) Jeśli Klient odebrał towar i chce odstąpić od umowy, powinien przekazać oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze zwracanym towarem, po wcześniejszym poinformowaniu o tym Sprzedawcę.

5) Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, ma obowiązek zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Klienta w terminie do 7 dni od daty otrzymania zwracanego Towaru.

6) Koszty przesyłki ponosi Sprzedawca. Jeżeli Klient, korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru, inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

           

§ 9

Usługi nieodpłatne

1) Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Formularz kontaktowy,

b) Prowadzenie Konta Klienta.

2) Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3) Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4) Usługa „Prowadzenie Konta Klienta” dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

5) Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 10

Ochrona danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2) W zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wchodzi: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy, nazwa firmy, NIP, nr REGON, nr KRS, siedziba firmy).

3) Dane osobowe są przechowywane przez Sprzedawcę do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie oraz przez czas potrzebny na dochodzenie roszczeń, w tym obsługi zgłoszeń związanych z gwarancją bądź rękojmią.

4) Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5) Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

6) Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

7) Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa,
a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności
i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

8) Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań
w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

9) Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

10) W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system IMoje, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności firmie IMoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, NIP: 634-013-54-75.

11) Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§ 11

Ograniczenie odpowiedzialności Sprzedającego

1) Sprzedający odpowiada wobec Klienta wyłącznie za straty rzeczywiste (damnum emergens) wynikające z rażącego niedbalstwa Sprzedającego, do kwoty stanowiącej równowartość ceny zakupionego Towaru zapłaconej przez Klienta, z zastrzeżeniem postanowień Umowy lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2) Strony wyłączają odpowiedzialność deliktową Sprzedającego (art. 415 k.c.).

 

§ 12

Postanowienia końcowe

1) Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

2) W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

3) Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być
w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

4) Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał
w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie
w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

5) Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020r.